update 8.8.2005

illustration Petra Novotná 2005

'Magie van de waarheid' 2005

elfjes
snoep
helden
computer-illustraties
sprookjes Nigeria
cabaret
screensaver
sport
vrij
karakters
Kinderboeken

'Magie van de waarheid'

I L L U S T R A T I E S
Omslagillustratie en
binnenwerk illustraties

A U T E U R
Heleen Bosma

U I T G E V E R I J
Uitgeverij Van Tricht
www.vantricht.nl

ISBN: 90 77822 02 X

Kinderboeken

Ga met muis over rondjes voor meer illustraties

Dit boek is te bestellen via internet:
www.bol.com